Transformación Digital Tag

El IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica, dentro de sus medidas de fomento de la digitalización en Galicia, convocó las "Axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014 - 2020", de las cuales...

El IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica, dentro de sus medidas de promoción exterior de las empresas gallegas, convocó las "Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do...